Komisja Europejska przyjęła „pakiet bankowy”, którego celem jest zachęcenie instytucji finansowych do udzielania pożyczek gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, aby jeszcze bardziej nie paraliżować gospodarki dotkniętej kryzysem wirusa Covid-19.

Co powinieneś wiedzieć o europejskich bankach?

Stosowanie tego pakietu daje bankom możliwość sukcesywnego udzielania pożyczek, co pozwoli w znacznym stopniu obniżyć skutki pandemii, których doznały przedsiębiorstwa i zwykli obywatele. Interpretując elastycznie unijne przepisy bankowe, Komisja dowiodła, że banki nieprzerwanie gwarantują płynność klientów. Komisja Europejska musiała wspierać banki podczas kryzysu bankowego i finansowego końca XXI wieku, ale tym razem zdecydowała się udzielić wsparcia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom.

Każdego kto chce dowiedzieć się więcej na temat europejskich banków i kredytów zachęcam do odwiedzenia bloga: inwestycyjny.pl.

Jak najlepiej wykorzystać nowy pakiet bankowy dla gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw?

Chodzi o to, aby w pełni wykorzystać elastyczność oferowaną przez unijne przepisy bankowe i zmodyfikować niektóre dyrektywy, aby umożliwić bankom „utrzymywanie otwartych zaworów płynności”. W związku z tym Komisja proponuje tymczasowe rozluźnienie harmonogramu stosowania standardów rachunkowości odnoszących się do funduszy własnych banków, korzystniejsze traktowanie gwarancji publicznych udzielonych w czasie kryzysu, odroczenie stosowania „wymogu dźwigni finansowej”, stworzenie finansowej poduszki bezpieczeństwa i zmiany sposobu wyłączania niektórych ekspozycji przy obliczaniu wskaźnika dźwigni.

Proponuje również, aby przewidzieć rozpoczęcie stosowania kilku już przyjętych środków, które zachęcają banki do udzielania pożyczek pracownikom, MŚP i na projekty infrastrukturalne. Władza wykonawcza Unii Europejskiej wzywa również banki do „odpowiedzialnego działania”, na przykład poprzez powstrzymanie się od wypłacania dywidend akcjonariuszom lub ostrożne podejście do wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

Komisja szacuje, że jeśli ten pakiet bankowy zostanie w pełni wdrożony, może pozwolić na dodatkowe pożyczki w wysokości do 450 miliardów euro w tym roku.