Społeczna odpowiedzialność biznesu to model działania i zarządzania przedsiębiorstwami według określonych wartości. Koncentrują się one, co do zasady, na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zasad etycznych i moralnych obowiązujących w społeczeństwie.

Każda duża firma musi mieć plan na przyjęcie tej odpowiedzialności, dlatego musi zadbać o wizerunek swojej firmy i przygotować dla niej specjalne imprezy. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż planowanie takich wydarzeń jest skomplikowane.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania firmą zgodnie z wartościami dotyczącymi poszanowania środowiska i etyki. Ustawa zobowiązuje duże firmy do posiadania planów gwarantujących przestrzeganie przepisów. Wiele z tych firm decyduje się na organizowanie akcji solidarnościowych, zawodów sportowych czy kampanii ekologicznych i oczywiście ich nagłaśnianie. Takie działania pomagają wyrobić sobie dobre wrażenie i reputację wśród społeczeństwa. Tworzy bliskość i uczłowiecza firmę, a także przyczynia się do poprawy stanu środowiska i społeczeństwa poprzez nagłaśnianie tych działań. Z tego powodu społeczna odpowiedzialność biznesu jest często związana z organizacją wydarzeń. Każda akcja, którą chcą przeprowadzić, musi być odpowiednio zaplanowana, aby przekazywać pozytywne komunikaty o firmie.

Jak stosuje się społeczną odpowiedzialność biznesu w firmie?

Firma może stosować społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez różne działania. Oto najważniejsze z nich.

  1. Przekazywanie darowizn wspierających szczytne cele.
  2. Wdrażanie polityki recyklingu.
  3. Organizowanie działań solidarnościowych w celu finansowania projektów społecznych.
  4. Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  5. Współpraca z odpowiedzialnymi i etycznymi dostawcami.
  6. Zachęcanie do różnorodności i integracji społecznej w firmie.
  7. Poprawa warunków pracy pracowników.
  8. Opracowanie systemu komunikacji wewnętrznej.

Czym jest kultura korporacyjna?

Wszystkie firmy, czy w to wierzą czy nie, mają swoją kulturę organizacyjną. Kultura korporacyjna definiowana jest jako zbiór symboli, zwyczajów i wartości wyznawanych przez pracowników organizacji. Jest tym, co nadaje firmie osobowość i co odróżnia ją od innych podmiotów. Określenie i promowanie właściwej kultury korporacyjnej wymaga czasu i jest długotrwałym procesem, który nigdy się nie kończy. Aby to się udało, musisz mieć bardzo jasne wyobrażenie o wartościach, które chcesz promować. Kiedy już określisz normy i kulturę, którą chcesz promować, ważne jest, abyś pracował nad tym, by być z nią spójnym i dostosować do niej swoje zachowanie.

Więcej artykułów dotyczących biznesu, polityki lub kultury korporacyjnej, znajdziesz w serwisie polityka24.pl.

Czym jest tożsamość i wizerunek firmy?

Podobnie jak kultura korporacyjna, tożsamość korporacyjna odnosi się do ważnych aspektów kulturowych i organizacyjnych tej firmy. Jest to podstawowy aspekt dla wszystkich firm, ponieważ przedstawia to, co widzi o nich dana osoba. Mówimy o logo, kolorach, obrazach i ikonach. Z drugiej strony wizerunek firmy związany jest z opinią publiczną i jej przekonaniami na temat marki, natomiast tożsamość skupia się bardziej na wizualnych i reklamowych elementach firmy. Tak więc, choć oba pojęcia są bardzo podobne, to traktowanie, jakim je obdarzymy, będzie odmienne. W rzeczywistości nad tożsamością korporacyjną musi pracować dział projektowania i marketingu, natomiast nad wizerunkiem korporacyjnym pracują również inne działy, takie jak obsługa klienta czy dział zasobów ludzkich.

 Jak społeczna odpowiedzialność wpływa na wizerunek firmy?

Wizerunek firmy jest tym, za co społeczeństwo uważa firmę. Oznacza to, że jeśli chcemy zrobić dobre wrażenie, musimy trzymać się jej wartości etycznych. Aby to zrobić, możemy wykorzystać odpowiedzialność społeczną: prowadzić działania outreach, promować akcje recyklingowe wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz szerzyć wartości szacunku i bezpieczeństwa.