Ceny złota różnią się w zależności od kraju. Niektóre kraje mają wyższe ceny złota z powodu podatków importowych, podczas gdy inne mają niższe ceny złota z powodu różnych czynników, w tym obecności kopalni złota.

Generalnie jednak złoto jest najtańsze w krajach, w których jest produkowane w dużych ilościach.

Jak oblicza się wartość złota?

Cena złota w dolarach amerykańskich (USD) jest śledzona przez Chicago Mercantile Exchange (CME). Indeks cen złota CME jest obliczany codziennie i publikowany co godzinę. Indeks podaje ostateczną cenę rozliczeniową dla jednej uncji troy złota, które jest przedmiotem obrotu na giełdzie po cenie zamknięcia z danego dnia. Cena spot jest ustalana jako ostateczna cena rozliczeniowa kontraktu terminowego z dostawą w grudniu.

Najpopularniejszym instrumentem wykorzystywanym przez traderów do kupna i sprzedaży złota jest kontrakt terminowy na złoto. Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży czegoś po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. W tym przypadku jeden kupujący i jeden sprzedający uzgadniają cenę za jedną uncję troy złota, która ma zostać dostarczona w grudniu tego roku. Cena zmienia się w miarę zbliżania się dostawy, a ostateczna cena zależy od podaży i popytu na rynku.

Cena spot złota może się znacznie różnić z dnia na dzień ze względu na różne czynniki, w tym stopy procentowe, wskaźniki ekonomiczne i wydarzenia geopolityczne. Na cenę wpływa również podaż i popyt na złoto. Gdy podaż złota znacznie wzrośnie lub spadnie w porównaniu z poprzednim rokiem, ceny prawdopodobnie odpowiednio wzrosną lub spadną.

Ogólnie jednak cena spot złota może być wykorzystana jako punkt odniesienia do porównania cen w innych krajach. Indeks cen złota Chicago Mercantile Exchange (CME) podaje ostateczną cenę rozliczeniową za jedną uncję troy złota w obrocie na giełdzie po cenie zamknięcia z tego dnia. Indeks jest obliczany codziennie i publikowany co godzinę przez CME.

Więcej o finansach i pieniądza znajdziesz w portalu https://inwestum.pl/.